İspanyolca Kur Sistemi

Genel İspanyolca kurslarımız 6 kurdan oluşmaktadır.

İNİCİAL (Başlangıç)

PRİNCİPİANTE (Başlangıç Üzeri)

İNTERMEDİO 1 (Ön Orta)

İNTERMEDİO 2 (Orta)

AVANZADO (Orta İleri)

AVANZADO SUPERİOR (İleri)

Her bir kur maksimum 12 kişilik sınıflarda 60 ders saati olup, 2,5 ay sürmektedir.

Ayrıca ders esnasında kullanılacak olan tüm ders materyalleri Dünya Dilleri Merkezi tarafından öğrencilerine ücretsiz olarak verilmektedir.

Her bir kur sonunda gerçekleştirilen final sınavında başarılı olan öğrenciler, katılmış oldukları seviyenin İspanyolca düzeyini belgeleyen sertifikaya hak kazanırlar.

Sınavı geçemeyen öğrenciler ücretsiz olarak kuru tekrar ederler. (Bu haktan devamsızlığı %10’un üzerinde olan öğrenciler yararlanamaz.)