Şirket İçi İspanyolca Eğitimi

Eğitim şirketin kendi binasında sunulur. Gürültü ve iş yoğunluğundan uzak bir ders ortamı, yazı tahtası, kasetçalar, bazı hallerde VCD player, televizyon gibi teknik ekipmanları şirket sağlar.

Öğretmenlerimiz dersleri şirket yönetimi ile ortaklaşa belirlenecek gün ve saatlerde işler. Gerekli tüm dokümanlar ve kitaplar DDM tarafından temin edilir.

Gruplar oluşturulmadan önce Seviye Tespit Sınavı öğrencilerin mevcut İspanyolca durumları belirlenir. Öğrenci sayısının 12’yi geçmemesi pedagojik açıdan önemlidir. Bu sınavlar, gerektiğinde şirket binalarına tüm katılacak olan personele uygulanır.

Eğitimin içeriği, süresi ve niteliği konusunda uzman yabancı ve Türk eğitmenlerce şirket yönetiminin de bilgisine başvurularak belirlenir.

Eğitim boyunca şirketlere öğrencilerin devamı, başarı ve genel performansları konusunda düzenli rapor tutulur. Şirket öğrencileri de şubelerimizdeki ücretsiz, yoğun aktivite programlarından yararlanabilirler.