Şube İçi İspanyolca Eğitimi

Şirket personeli, zaman, ulaşım veya farklı ihtiyaçlar sebebiyle şirket dışında bir eğitimi talep edebilmektedir. Bu durumda yine önce seviye tespit sınavı yapılarak öğrencilerin mevcut İspanyolca eğitim durumu belirlenir.

Daha sonra öğrenciler kendilerine en uygun zaman diliminde ve uygun seviyedeki programlara yerleştirilirler. Diğer bir seçenek ise sadece şirket çalışanlarının eğitim gördüğü özel sınıflardır.

Seviye Danışmanlığı

DDM tarafından şirketlere sunulan başka bir hizmet ise yeni işe başlayan personelin İspanyolca seviyesini belirlemek için yapılan Seviye Tespit Sınavı’dır. Bu sınavda şirket personelinin İspanyolca dinleme, konuşma, yazma ve gramer bilgileri öğretmenlerimizce ölçülerek daha verimli kullanılabilmesi amaçlanır.

Belirli periyotlarla güncellenen bu sınavı, personeline İspanyolca eğitimi aldırmakta olan şirketler de talep etmektedir. Böylece çalışanlar, eğitimi veren kişi veya kurumların dışında objektif olarak test edilmiş olur.

Talep edildiğinde, sadece şirkete özel olarak kullanılacak Seviye Belirleme Sınavları da hazırlanmaktadır. Sınavlar tamamlandıktan sonra eğitim kadromuz tarafından değerlendirilir ve şirkete raporlanır.