İspanyolca Sıkça Kullanılan Fiiller

verben

LLEVAR: Taşımak 
CONTESTAR: Cevaplamak 
PREGUNTAR: Sormak 
ACABAR: Bitirmek 
CAMBİAR: Değiştirmek 
COMPLETAR: Tamamlamak 
VENDER: Satmak 
COMPRAR: Satınalmak 
PREPARAR: Hazırlamak 
PREFERİR: Tercihetmek 
COMER: Yemekyemek 
QUERER: İstemek 
COMENZAR: Başlamak 
EMPEZAR: Başlamak 
HABLAR: Konuşmak 
VER: Görmek 
LEER: Okumak 
HACER: Yapmak 
LLAMAR: Çağırmak 
DESPARTARSE: Uyanmak 
LEVANTARSE: Kalkmak 
PASEARSE: Dolaşmak 
DESCANSARSE: Dinlenmek 
DESPERTAR: Uyandırmak 
PEİNARSE: Taranmak 
PONERSE VESTİRSE: Giyinmek 
SEQUİR: İzlemek 
LLENAR: Doldumak

PARECER: Benzemek 
PRODUCİR: İmaletme 
TRADUCİR: Tercüme 
HUİR: Kaçmak 
CONCLUİR: Sonuçlandırma 
ATRİBUİR: Atfetme 
DİSMİNUİR: Azaltma 
OBSTRUİR: Engelleme 
CONSTİTUİR: Oluşturma 
CONSTRUİR: İnşa etme 
DESTRUİR: Yıkma 
İNFLUİR: Etkileme 
OCUPAR: Kaplamak 
ENCONTRARSE: Bulunma 
REGATEAR: Pazarlık etme 
İNSTALARSE: Yerleşmek 
ENTRAR: Girmek 
LLEGAR: Varmak

 

 

 

 

OCURRİR: Olmak 
CONOCER: Tanımak 
MİRAR: Bakmak 
AYUDAR: Yardım etmek 
CİRCULAR: Dolanmak 
NACER: Doğmak 
GASTAR: Harcamak 
CRECER: Büyümek 
PARTİR: Yola koyulmak 
TOMAR: Almak 
TOCAR: Çalmak 
OBEDECER: İtaat 
OFRECER: Sunmak 
APARECER: Görünmek 
PARECER: Benzemek 
CERRAR: Kapatmak 
DESPERTAR: Uyandırmak 
SENTİR: Hissetmek 
ENTENDER: Anlamak 
PENSAR: Düşünmek 
SENTAR: Oturmak 
NEGAR: İnkar 
PERDER: Kaybetmek 
ADQUİRİR: Eldeetmek 
TRAER: Getirmek 
HABLAR: Konuşmak 
METER: Koymak 
CREER: İnanmak 
MANDAR: Göndermek 
QUEDARSE: Kalmak 
MARCHARSE: Gitmek 
LEER: Okumak 
ESPERAR: Beklemek 
APRENDER: Öğrenmek 
SEPARAR: Ayırmak 
RECİBİR: Almak 
MOVER: Hareket ettirme 
TERMİNAR: Bitirmek 
VİAJAR: Seyahat etmek 
REGRESAR: Geri dönmek 
DAR: Vermek 
TENER: Sahip olmak 
CONVENİR: Uygun olmak 
ELEGİR: Seçmek 
MEDİR: Ölçmek 
REİR: Gülmek 
REPETİR: Tekrarlama 
SERVİR: Hizmet etmek 
VESTİR: Giyinmek 
SEQUİR: Takip etmek 
DECİDİR: Karar vermek 
LLENAR: Doldurmak 
LLAVAR: Yıkamak

DEBER: zorunluluk 
LLEVAR: taşımak 
SUBİR: çıkmak 
DESAYUNAR: kahvaltu 
GUSTAR: hoşa gitme 
MİRAR: bakmak 
DESCANSAR: dinlenmek 
BAJAR: inmek 
ENTREGAR: vermek teslim etme 
CHOCAR: çarpmak 
SUFRİR: acı çekmek 
AYUDAR: yardım etme 
CONTESTAR: cevaplama 
ESCONDER: gizlenme 
ESCAPARSE: kaçma 
NECESİTAR: gereksinim duyma
GASTAR: harcama 
MOLESTAR: rahatsız etme 
ENCARGAR:isteme ısmarlama 
ENSENAR: öğretmek 
REPRENDER: azarlamak 
ACABAR: bitirmek 
CAMBİAR: değiştirmek 
MOJAR ıslatmak 
GRİTAR: bağırmak 
QUİTAR: kaldırma 
CURAR: tedavi etmek 
EQUİVOCARSE: yanılma 
ANADİR: eklemek 
OCUPAR: meşgul olma 
CONVERSAR: sohbet etmek 
ACERCAR: yaklaştırma 
CANSAR: yormak 
ACOSTUMBRAR: alıştırmak 
PROBAR: denemek 
PARAR:durdurmak 
CONTİNUAR: devam etmek 
CALOCAR: yerleştirme 
BUSCAR: aramak 
FALTAR: eksik olmak 
ALQUİLAR: kiralamak 
BASTAR: yetmek 
PREGUNTAR: soru sorma 
APROVECHAR: yararlanma 
ESCUCHAR: dinlemek 
SALUDAR: selamlama 
DANAR: zarar vermek 
VENDER: satma 
ACEPTAR: kabul etmek 
CORTAR: kısaltma 
VENDER: satma