Erasmus Programı

Dünya Dilleri Merkezi İspanyolca eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı onaylı’dır. Kurs Sertifikaları Erasmus programlarında geçerlidir.

Neden Erasmus+?

Avrupa, bir bilgi toplumu için gerekli olan yaratıcılığı, niteliği ve eğitim donanımını vatandaşlarına sağlamak zorundadır. Dünyamız hızla değişiyor ve eğitim sistemlerinin yenilenip modernize edilmesi, var olan yeni fırsatları da kapsaması ve bu sistemlerin yeni eğitim ve öğrenim yöntemleriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Eğitim, öğretim ve yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri istihdam alanları oluşturulmasında ve AB’nin rekabet gücünün arttırılmasında kilit unsurlardır. İşte bu nedenle Erasmus+ bu unsurların ele alınmasına önemli katkıda bulunacaktır.

Erasmus+Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lütfen yaşadığınız ülkedeki Erasmus+ Ulusal Ajansıyla veya Brüksel’deki Eğitim Görsel, İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact linkini tıklayarak iletişime geçin.

Erasmus+ Programı Hakkında Bilgi

Erasmus+ programı hakkında detaylı bilgi almak için https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

Yüksek öğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları.

Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar.

Okul eğitimi alanında; ilk ve orta öğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları.

Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları.

Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları.

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.